Osiguranje zgrade

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. 

Predmet ugovora

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi i to:
  • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušionica, potkrovlje, zajedničke društvene prostorije i sl.),
  • ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu),
  • temelji i podrumski zidovi,
  • sve ugrađene instalacije.
Zgrade pod upravom Stambenog gospodarstva Tanker d.o.o. osigurane su u 2018. godini po najpovoljnijim uvjetima kod Croatia osiguranja d.d. podružnica Zadar: 


1. Kombinirano osiguranje stambenih zgrada

   a) osiguranje osnovnih opasnosti na novu vrijednost uz svotu osiguranja od 6,000 kn/m2 korisne površine stambenih zgrada,

   b) osiguranje dopunske opasnosti izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na svotu prvog rizika od 30,000 kuna po štetnom događaju. Od rizika opasnosti izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, pokrivena je šteta na samoj cijevi, osim ako je do štete došlo uslijed smrzavanja.

   c) osiguranje dopunske opasnosti poplava, bujice i visoke vode na svotu prvog rizika od 30,000 kuna po štetnom događaju.

   d) osiguranje mjesečnog najma stana u slučaju ostvarenja rizika požara nakon kojeg je stan postao nenastanjiv do iznosa od 7,500 kuna maksimalno do 3 mjeseca.

2. Osiguranje opće odgovornosti etažnih vlasnika i upravitelja za štete počinjene trećim osobama

Obuhvaća javnu odgovornost suvlasnika prema trećim osobama koja proistječe iz posjedovanja zgrada, poslovnih prostora i opreme i osigurano je na svotu osiguranja od 150,000 po štetnom događaju.

Detaljne informacije o osiguranju možete naći na internet stranicama osiguravatelja ili na linku : Posebni uvjeti za kombinirano osiguranje stambenih zgrada
Opći uvjeti za osiguranje imovine