Stambeno gospodarstvo Tanker d.o.o. osnovano je 11.prosinca 1997. godine, a sa poslovanjem je započelo 1. siječnja 1998. godine.
Kao vodeći upravitelj na području Zadarske županije i grada Zadra, upravljamo sa preko 8,000 stambenih, poslovnih i garažnih jedinica.
Prepoznavajući našu profesionalnost i kvalitetu poslovanja izabrani smo na javnom natječaju za prinudnog upravitelja na području grada Nina (k.o. Nin i k.o. Zaton.).
Stambeno gospodarstvo Tanker d.o.o. član je Udruge Upravitelj Hrvatske i član Vijeća upravljanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Naša osnovna djelatnost je održavanje i upravljanje stambenim zgradam, a temeljna poslovna politika društva je kvalitetna i profesionalna suradnja sa suvlasnicima zgrada i izvođačima radova, na zadovoljstvo suvlasnika i nas kao upravitelja.
 
Tako, među ostalim, nudimo pravnu i tehničku pomoć za:

 • pregled zgrade, utvrđivanje nedostataka kod preuzimanja zgrade i prijedlog sanacije istih,
 • izradu programa upravljanja i održavanja zgrade,
 • izvođenje potrebnih radova,
 • redovno i izvanredno održavanja,
 • hitne popravke,
 • sanaciju pročelja, krovova i drugih zajedničkih dijelova zgrade,
 • održavanje dizala,
 • aplikaciju za sufinanciranje energetske obnove zgrade prema fondovima,
 • organizacija čišćenja i drugih poslova na održavanju zajedničkih dijelova zgrade.

kao i obavljanje pravnih poslova što uključuje stručnu pomoć pri:

 • sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju,
 • zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti u predmetima koji proizlaze iz upravljanja,
 • pomoć pri utvrđivanju i rješavanju vlasničkih odnosa te upisa u zemljišne knjige.

Obavljanje pravnih i svih drugih poslova u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebog dijela nekretnine (etažnog vlasništva).
Za sve upite možete nas kontaktirati pute e-maila na adresi: pravni@sg-tanker.hr

Za veće sanacije zajedničkih dijelova na zgradama nudimo mogućnost financiranja putem:

 • poslovne banke na rok do 15 godina uz povoljne kamate koje određuje banka,
 • vlastitih sredstava na rok do 5 godina uz povoljne kamate i pojednostavljenu proceduru.

 
Za sve potrebne zahvate na zgradama, u dogovoru sa suvlasnicima zgrade, biraju se izvođači radova koji svojom stručnošću i dosadašnjim referencama garantiraju kvalitetno i profesionalno izvođenje radova.
Za sve upite možete nas kontaktirati pute e-maila na adresi: tehnicki@sg-tanker.hr 
  

Strategija i razvoj

Analizom stanja i potreba korisnika, gradimo partnerski odnos s građanima, korisnicima, poslovnim partnerima i našim zaposlenicima kako bismo što kvalitetnije i učinkovitije realizirali potrebe korisnika, kao i s ciljem unaprijeđenja ponude naših usluga i proizvoda uz poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva. Unaprijeđujemo kulturu stanovanja uz kvalitetno upravljanje i održavanje nekretnina prema kriterijima sigurnosti, trajnosti, funkcionalnosti, estetike, udobnosti, ekoloških i kulturoloških vrijednosti objekata, te troškova njihova održavanja i življenja.

 • Upravljamo i održavamo nekretnine po kriterijima sigurnosti, trajnosti, funkcionalnosti, privlačnosti, udobnosti i ekoloških vrijednosti objekata, te troškova njihova održavanja,
 • neprekidno pratimo suvremena i ekološki najprihvatljivija kretanja na tržištu,
 • educiramo i savjetujemo naše korisnike, vlasnike i suvlasnike nekretnina u korištenju suvremenih tehnologija i proizvoda za gradnju i održavanje nekretnina, osiguravajući pristupačnost korištenja svojih usluga kroz posebne programe i uvjete,
 • partner smo našim korisnicima i investitorima na način da pružamo usluge najviše razine kvalitete, poštujući standarde kvalitete, međusobnog poštivanja, transparentnosti i sigurnosti u radu,
 • partner smo našim zaposlenicima – vodimo brigu o njihovim radnim mjestima, te ih potičemo na razvoj i napredak u ostvarivanju njihovih profesionalnih i osobnih potencijala.