Zakonska regulativa

Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na ”Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” koji je donesen 1997. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama i upravljenje nekretninama sa više suvlasnika.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, izbor Upravitelja, registrirane tvrtke za upravljanje zgradom, te određivanje visine zajedničke pričuve. 

Zakonom o vlasništvu određeno je da visina minimalne pričuve iznosi 0,54 % vrijednosti posebnog dijela (stana ili poslovnog prostora) godišnje.

Minimalna pričuva u iznosu od 1,53 kn/m2 utvrđena je 1997. godine primjenom te odredbe zakona na etalonsku vrijednost građenja m2 stambenog prostora koji je u to vrijeme iznosio 3.400,00 kn/m2.

Primjenom iste metodologije na posljednju objavljenu vrijednost etalonskog metra stambenog prostora (2016. godine) koji iznosi 6.000,00 kn/m2 stambenog prostora, minimalna visina pričuve trebala bi iznositi 2,70 kn/m2.

Konačna visina pričuve ovisi o stvarnom stanju zgrade, potrebnim radovima na zgradi, i ostalim fiksnim troškovima održavaje zgrade, tako da bi se ista trebala utvrđivati prema godišnjem planu upravljanja zgradom kojeg predlaže upravitelj, a kojega prihvaćaju suvlasnici zgrade većinom suvlasničkih udjela.

Sve zakone možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, te vam izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji naša djelatnost:

Pravilnik o sigurnosti dizala:
http://digured.srce.hr/arhiva/263/147879/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_583.html.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265285.html

Uredba o održavanju zgrada
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266663.html

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
Zakon o zemljišnim knjigama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html

Zakon o zaštiti od požara
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259052.html

Zakon o gradnji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270701.html

Zakon o komunalnom gospodarstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/304967.html

Zakon o obveznim odnosima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/254918.html

Zakon o zaštiti na radu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/264872.html

Zakon o osiguranju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266327.html