Upravljanje stambenim zgradama

Upravljanje nekretninama je djelatnost usmjerena očuvanju i povećanju vrijednosti nekretnina. Nekretnine u naravi uvijek predstavljaju najvrijedniji dio imovine pojedinca i zajednice, te se takva djelatnost mora obavljati sa najvećom mogućom pažnjom zbog njenog utjecaja na sigurnost i udobnost stanovanja, kao i na utjecaj na tržište nekretnina. Naime, stanovi i poslovni prostori u zgradi kojom se kvalitetno upravlja imat će veću tržišnu vrijednost od onih u zapuštenim i neodržavanim zgradama.

Pojam nekretnina, u pravnoj terminologiji znači čestica zemljine površine zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Prema tome bitno je razumjeti kako su vlasnici posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i sl.) istovremeno i suvlasnici (zajednički vlasnici) cijele čestice na kojoj se nalazi stambena zgrada, kao i zajedničkih dijelova i uređaja zgrad

Upravljanje stambenim zgradama u skladu s Programom održavanja i financijskim planom za svaku zgradu posebno, koje podrazumijeva:

  • uslugu pripreme, planiranja i praćenje radova na održavanju zgrada,
  • organizaciju i kontrolu hitnih popravaka,
  • organizaciju radova, usluga i isporuku trećih osoba i pregled izvršenih radova,
  • osiguranje zajedničkih dijelova prostora i uređaja od rizika kod osiguravajućeg društva, te aktivnosti oko riješavanja nastalih šteta,
  • suradnja pri donošenja godišnje plana održavanja zgrade.