home.jpg
Rad sa strankama

Rad sa strankama

ponedjeljak, srijeda, petak

08:30 - 12:00

utorak, četvrtak

08:30 - 12:00
13:00 - 15:00

Blagajna radi od ponedjeljka do petka

08:30 - 12:00

Hitne intervencije

Hitne intervencije

Hitne intervencije od 00:00 - 24:00

Brojeve servisera za hitne intervencije možete naći ovdje