home.jpg
Rad sa strankama

Rad sa strankama

ponedjeljak, srijeda, petak
08:00 - 12:00

utorak, četvrtak
8:00 - 12:00
12:30 - 14:30

Blagajna radi od ponedjeljka do petka
08:00 - 12:00
Hitne intervencije

Hitne intervencije

Hitne intervencije od 00:00 - 24:00

Brojeve servisera za hitne intervencije možete naći ovdje

PREPORUKE I UPUTE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA STAMBENE ZGRADE

"Upute za predstavnike suvlasnika" preuzmite - ovdje

"Upute za stambene zgrade" preuzmite – ovdje

"Upute za pomoć starijim osobama" preuzmite - ovdje.